Religie Wiedza

Medytacja w hinduizmie

Hinduizm Hinduizm jest najstarszą religią na świecie, która wyznaje medytację jako praktykę duchową i religijną. Archeolodzy odkryli rzeźbione wizerunki postaci, które wydają się praktykować medytację na starożytnych indyjskich stanowiskach archeologicznych. W hinduizmie rozwinęło się kilka form medytacji, które są ściśle związane z praktyką jogi jako środka do osiągnięcia zarówno fizjologicznego, jak i duchowego mistrzostwa. Do […]

Religie

Jak pojąć Boga?

Bóg, Duch lub jakkolwiek można nazwać Stwórcę tego wszechświata, jest w większości przypadków poza ludzkim zrozumieniem. Jednak jeśli Bóg jest nieskończony, to Bóg jest wszystkim. Będąc nieskończonym, Bóg jest jeden, ponieważ nie może być żadnego innego poza Bogiem, który ograniczałby jego nieskończoność. Nieskończony Bóg nie ma żadnych ograniczeń i dlatego jest we wszystkim, jest świadomy […]

Nauka Religie

Centrum naszej świadomości

Wierzę, że miłość do wszystkich jest boską drogą dobra i że jest to zasadniczo sztuka łagodnego życia, która prowadzi do szczęścia, nie tylko dla nas samych, ale także dla innych. W duchowej rzeczywistości jedynego Boga uświadamiamy sobie, że jesteśmy jednością ze wszystkimi i że dobre samopoczucie innych jest ściśle związane z naszym własnym samopoczuciem. Duchowa […]

Religie

Abstynencja w religiach

Katoliccy chrześcijanie powstrzymują się od jedzenia i picia na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej, a także powstrzymują się od spożywania mięsa w Środę Popielcową i w piątki podczas Wielkiego Postu. Wielu katolików tradycjonalistów powstrzymuje się od jedzenia mięsa we wszystkie piątki w roku. W Anglikańskiej Wspólnocie, Book of Common Prayer nakazuje pewne dni jako dni […]

Religie

Filozofie religijne

Filozofia Zarówno filozofowie wschodni jak i zachodni bardzo szczegółowo badali to pojęcie. Filozofia umysłu zajmuje się pojęciem intuicji. Filozofia Wschodu Na Wschodzie intuicja jest najczęściej spleciona z religią i duchowością, a różne znaczenia istnieją z różnych tekstów religijnych. Hinduizm W hinduizmie podejmowano różne próby interpretacji tekstów wedyjskich i innych ezoterycznych. Dla Sri Aurobindo intuicja wchodzi […]

Religie

Woluntaryzm teologiczny

Związany z Dunsem Szkotem i Wilhelmem z Ockham (dwoma głównymi średniowiecznymi filozofami scholastycznymi), średniowieczny woluntaryzm teologiczny jest ogólnie przyjęty jako filozoficzny nacisk na boską wolę i ludzką wolność (voluntas superior intellectu). Na przykład Scotus utrzymywał, że moralność pochodzi z woli i wyboru Boga, a nie z jego intelektu czy wiedzy. W związku z tym Bóg […]