Religie

Abstynencja w religiach

Katoliccy chrześcijanie powstrzymują się od jedzenia i picia na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej, a także powstrzymują się od spożywania mięsa w Środę Popielcową i w piątki podczas Wielkiego Postu. Wielu katolików tradycjonalistów powstrzymuje się od jedzenia mięsa we wszystkie piątki w roku. W Anglikańskiej Wspólnocie, Book of Common Prayer nakazuje pewne dni jako dni postu i abstynencji, „składające się z 40 dni Wielkiego Postu, dni popielcowych, trzech dni rogacji (od poniedziałku do środy po niedzieli po Wniebowstąpieniu) i wszystkich piątków w roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia, jeśli wypada w piątek)”. Prawosławni wstrzymują się od jedzenia i picia od północy w dniu przyjęcia Komunii Świętej, wstrzymują się od mięsa i nabiału w środy i piątki przez cały rok, a także w czasie Wielkiego Postu. Katolicy rozróżniają post i abstynencję; pierwszy odnosi się do dyscypliny spożywania jednego pełnego posiłku dziennie, a drugi oznacza dyscyplinę nie jedzenia mięsa (dozwolone są ryby). Niektórzy protestanci, zwłaszcza metodyści i baptyści, wolą powstrzymywać się od picia alkoholu i używania tytoniu.

Mormoni wstrzymują się od pewnych pokarmów i napojów, łącząc dyscyplinę duchową z troską o zdrowie. Mormoni również poszczą jeden dzień w miesiącu, zarówno z powodów duchowych, jak i charytatywnych (pieniądze zaoszczędzone dzięki pomijaniu posiłków są przekazywane potrzebującym). Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zachęca do spożywania wyłącznie czystego mięsa, zgodnie z przepisami Księgi Kapłańskiej, i zdecydowanie odradza spożywanie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie środków odurzających.

W Indiach buddyści, dżiniści, sikhowie i hindusi powstrzymują się od jedzenia mięsa i ryb (w zasadzie wszystkich żywych zwierząt) zarówno ze względu na zdrowie, jak i szacunek dla wszystkich czujących form życia. Całkowita abstynencja od jedzenia mięsa krów jest znakiem rozpoznawczym hinduizmu. Ponadto buddyści świeccy i klasztorni powstrzymują się od zabijania wszelkich żywych istot i od spożywania środków odurzających, a bhikkhusowie składają śluby czystości. W buddyzmie Theravada bhikkhus powstrzymują się również od jedzenia po południu i nie mogą przyjmować pieniędzy. Dżiniści powstrzymują się od przemocy w jakiejkolwiek formie i nie będą konsumować żywych istot ani zabijać robaków czy owadów.

Medycyna

Rodzaje abstynencjiW medycynie abstynencja to zaprzestanie przyjmowania leku, często uzależniającego. Może to, oprócz łaknienia po narkotyku, wyrażać się w postaci zespołów odstawiennych. W Podstawowym tekście Anonimowych Narkomanów, dużej wspólnoty stosującej się do 12 kroków nakreślonych przez AA, NA jest nakreślone jako „program całkowitej abstynencji od wszystkich substancji zmieniających nastrój lub umysł”. Ten opis obejmuje alkohol, ponieważ alkohol jest narkotykiem, i jest powszechnie znany jako obejmujący wszelkiego rodzaju środki odurzające na receptę, takie jak środki przeciwbólowe (opiaty), leki przeciwlękowe (benzodiazepiny) lub pigułki dietetyczne (amfetaminy). Praktyka abstynencji jest wyuczonym zachowaniem i przychodzi powoli z czasem – czas spędzony na słuchaniu i dzieleniu się na spotkaniach NA i AA, grupowych lub zindywidualizowanych terapiach z zakresu psychologii behawioralnej oraz spędzanie czasu z ludźmi ze społeczności wspierającej zdrowienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *